fbpx
wydzielona droga rowerowa

Wydzielona droga rowerowa

Wydzielona droga rowerowa jest najlepszym dla rowerzystów rozwiązaniem infrastruktury rowerowej liniowej. Usytuowanie tej drogi rowerowej uniemożliwia bezpośrednie wtargnięcie pieszego. Szerokość wydzielonej drogi rowerowej jednokierunkowej wynosi co najmniej 1,5 metra, a w przypadku drogi dwukierunkowej – co najmniej 2 metry szerokości.

Wydzielona droga rowerowa:

  • jest oddzielona od chodnika za pomocą ogrodzeń segmentowych bądź pasa zieleni, które utrudniają lub uniemożliwiają wtargnięcie pieszego na drogę rowerową:
wydzielona droga rowerowa
  • lub występuje samodzielnie (brak chodnika po obydwu stronach jezdni):
wydzielona droga rowerowa

W sytuacji, gdy wzdłuż jezdni nie występuje chodnik a występuje wydzielona droga rowerowa, pieszy ma prawo poruszać się po tej drodze rowerowej.

W Gorzowie Wielkopolskim jest 3,4 kilometra wydzielonych dróg rowerowych. Tego rodzaju infrastruktura występuje wzdłuż ul. Szczecińskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Mosiężną w kierunku Baczyny) i ul. Walczaka (od Ronda Zgody do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego).

Oznakowanie wydzielonej drogi rowerowej

Na wydzielonej drodze rowerowej stosuje się następujące oznakowanie:

  • znak pionowy (droga dla rowerów),
  • nawierzchni ciągu rowerowego za pomocą (symbol roweru).