fbpx
wydzielona droga rowerowa

Wydzielona droga rowerowa

Wydzielona droga rowerowa jest najlepszym, najwygodniejszym i najbezpieczniejszym dla rowerzystów rozwiązaniem infrastruktury rowerowej. Drogę rowerową tego rodzaju stosuje przede wszystkim w obszarach o niewielkiej zabudowie lub poza miastami. Z wydzielonej drogi rowerowej mogą korzystać wyłącznie rowerzyści. Jest jednak wyjątek. W sytuacji, gdy wzdłuż jezdni nie występuje chodnik.  W związku z tym pieszy ma prawo poruszać się po wydzielonej drodze rowerowej.

Konstrukcja oraz lokalizacja tego rodzaju drogi rowerowej uniemożliwia bezpośrednie wtargnięcie na nią pieszego. Szerokość wydzielonej drogi rowerowej jednokierunkowej wynosi co najmniej 1,5 metra, a w przypadku drogi dwukierunkowej – co najmniej 2 metry szerokości. W przypadku zwiększonego natężenia ruchu rowerowego, zaleca się budowanie wydzielonych dróg rowerowych o szerokości minimalnej wynoszącej 2,5 metra.

Wydzielona droga rowerowa:

  • jest oddzielona od chodnika za pomocą ogrodzeń segmentowych bądź pasa zieleni, które utrudniają lub uniemożliwiają wtargnięcie pieszego na drogę rowerową:
wydzielona droga rowerowa
  • lub występuje samodzielnie (brak chodnika po obydwu stronach jezdni):
wydzielona droga rowerowa

W Gorzowie Wielkopolskim jest 3,6 kilometra wydzielonych dróg rowerowych. Tego rodzaju infrastruktura występuje m.in. wzdłuż ul. Szczecińskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Mosiężną w kierunku Baczyny) i ul. Walczaka (od Ronda Zgody do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego).

Za wydzieloną drogę rowerową uważa się także włączenia rowerowe, przejazdy rowerowe oraz sugerowane przejazdy rowerowe. Oczywiście, w przypadku gdy występują samodzielnie, czyli nie przylega do nich chodnik i przejście dla pieszych.

Wydzielona droga rowerowa - oznakowanie

Na wydzielonej drodze rowerowej stosuje się następujące oznakowanie:

  • znak pionowy (droga dla rowerów),
  • nawierzchni ciągu rowerowego za pomocą (symbol roweru).

Dodatkowo można zastosować tabliczkę pod znakiem , w sytuacji gdy nie ma chodnika wzdłuż jezdni, a z wydzielonej drogi rowerowej korzystają piesi. Tabliczka może przykładowo zawierać następującą treść: „Dozwolony ruch pieszych”.

Wydzielone drogi rowerowe w Gorzowie Wlkp.

Wydzielone drogi rowerowe w Polsce