fbpx
przejazd rowerowy

Przejazd rowerowy

Przejazd rowerowy jest powierzchnią jezdni lub też torowiska (w przypadku przejazdu z sygnalizacją świetlną), przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów. Przejazd dla rowerzystów stosuje się w miejscach gdzie wydzielona droga rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy lub droga pieszo-rowerowa przecina jezdnię w poprzek.

Oznakowanie przejazdu rowerowego

Przejazd rowerowy może przebiegać przez jezdnię wspólnie z przejściem dla pieszych (ciąg pieszo-rowerowy, wydzielona droga rowerowa) lub też samodzielnie (wydzielona droga rowerowa, droga pieszo-rowerowa).

Do oznakowania przejazdu rowerowego występującego wspólnie z przejściem dla pieszych stosuje się:

  • znaki pionowe (przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów),
  • linie do oznakowania przejścia dla pieszych,
  • linie do oznakowania przejazdu rowerowego.

Do oznakowania przejazdu rowerowego występującego samodzielnie stosuje się:

  • znaki pionowe (przejazd dla rowerzystów),
  • linie do oznakowania przejazdu rowerowego.

Dodatkowo przejazd dla rowerzystów może zostać zabarwiony kolorem czerwonym. Ma to miejsce na drogach o dużym natężeniu ruchu pojazdów i rowerzystów. Przejazd rowerowy barwiony na czerwono stosowany jest w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Jest on bardziej czytelny i sygnalizuje kierowcy, żeby zachował szczególną ostrożność.