fbpx

Śluza rowerowa

Śluza rowerowa to wyznaczona dla rowerzystów część jezdni znajdująca się na wlocie skrzyżowania. Poprawia ona widoczność i bezpieczeństwo cyklistów w oczekiwaniu na zielone światło.

Śluzy rowerowe poprawiają widoczność rowerzystów m.in. w momencie gdy rowerzysta jedzie prosto, a samochód zamierza skręcić w prawo (w takim wypadku rowerzysta zawsze znajdzie się przed pojazdem). Należy jednak zaznaczyć, że śluzy rowerowe usytuowuje się na wlotach skrzyżowania osygnalizowanego.

Jak i kiedy korzystać ze śluzy rowerowej?

Ze śluzy rowerowej można skorzystać wyłącznie w przypadku świecącego się czerwonego światła. W takim wypadku rowerzysta powinien dojechać do skrzyżowania pasem rowerowym (omijając przy tym stojące samochody) i ustawić się na śluzie rowerowej przed innymi pojazdami. Gdy zaświeci się zielone światło, może kontynuować dalszą jazdę, w kierunku w którym oznakowany był dany pas ruchu.

Zobacz poniżej, jak korzystać ze śluzy rowerowej w momencie wyświetlania się czerwonego światła na sygnalizatorze:

Gdy świeci się zielone światło, rowerzyści powinni, tak samo jak samochody, korzystać z odpowiednich pasów ruchu dla samochodów. Z wyłączeniem pasa rowerowego, który prowadzi w określonym kierunku jazdy.

Zobacz poniżej, jak korzystać ze śluzy rowerowej w momencie wyświetlania się zielonego światła na sygnalizatorze:

Śluza rowerowa - oznakowanie

Śluzę rowerową oznakowuje się przed skrzyżowaniem za pomocą:

  • obszar śluzy pomiędzy znakami poziomymi „linia bezwzględnego zatrzymania – stop”, „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów” lub „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”,
  • krawędź śluzy położoną najdalej od skrzyżowania wyznacza się „linią warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”,
  • powierzchnia śluzy dla rowerów oznacza się barwą czerwoną,
  • znak poziomy P-23 (rower).