fbpx
włączenie rowerowe

Włączenie rowerowe

Włączenie rowerowe jest to część drogi rowerowej, z której rowerzysta włącza się do ruchu ogólnego odbywającego się po jezdni drogi. Włączenia rowerowe stosuje się w dwóch przypadkach:

  • gdy dwie drogi z ruchem ogólnym krzyżują się, a przebieg drogi rowerowej uniemożliwia włączenie się do drogi podporządkowanej poprzez przejazdy rowerowe – wzdłuż drogi podporządkowanej nie ma drogi rowerowej,
  • gdy nie ma ciągłości drogi rowerowej i rowerzysta włącza się do ruchu na jezdnię drogi, wzdłuż której przebiega droga rowerowa.

W Gorzowie Wielkopolskim włączenia rowerowe występują m.in. na ul. Kobylogórskiej, Dobrej, Walczaka, Szczecińskiej.

Oznakowanie włączenia rowerowego

Do oznakowania włączenia rowerowego stosuje się:

  • znak pionowy (ustąp pierwszeństwa) lub (stop) dla rowerzystów bezpośrednio przed jezdnią,
  • znak pionowy informujący o końcu drogi rowerowej,
  • linię warunkowego zatrzymania złożoną z trójkątów – występuje wspólnie ze znakiem ) lub linię bezwzględnego zatrzymania – występuje wspólnie ze znakiem ).