fbpx
ciąg pieszo-rowerowy

Ciąg pieszo-rowerowy

Ciąg pieszo-rowerowy jest głównym rodzajem drogi rowerowej stosowanej w Polsce. Na całej szerokości ciągu pieszo-rowerowego prowadzona jest segregacja ruchu.

Ciąg pieszo-rowerowy projektuje się w miejscach, gdzie jest wzmożony ruch pieszych i  rowerzystów, a warunki przestrzenne uniemożliwiają wybudowanie wydzielonej drogi rowerowej. W praktyce, część ciągu przeznaczona do ruchu pieszych i część przeznaczona do ruchu rowerzystów rozróżniana jest za pomocą innego koloru nawierzchni, bądź też rodzaju nawierzchni. Ponadto stosuje się element oddzielający od siebie obydwa ciągi np. krawężnik, kostkę betonową innego koloru, płytki chodnikowe itp.

W przypadku tego rodzaju drogi rowerowej, ciąg pieszy i rowerowy nie są od siebie oddzielone barierkami, czy też pasem zieleni, a zatem wtargnięcie pieszego na ciąg rowerowy jest łatwiejsze.

ciąg pieszo rowerowy

Podobnie jak w przypadku wydzielonej drogi rowerowej, ciąg rowerowy projektuje się jako jednokierunkowy lub dwukierunkowy. Szerokość ciągu rowerowego jednokierunkowego wynosi co najmniej 1,5 metra, a w przypadku ciągu dwukierunkowego co najmniej 2,0 metra szerokości. Najczęściej projektuje się ciągi pieszo-rowerowe dwukierunkowe z uwagi na uwarunkowania przestrzenne.

W Gorzowie Wielkopolskim jest 33,2 kilometra ciągów pieszo-rowerowych. Tego rodzaju infrastruktura występuje m.in. wzdłuż ul. Piłsudskiego, Roosevelta, Andrzejewskiego, Górczyńskiej, Słowiańskiej, Myśliborskiej, Kobylogórskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Koniawską do skrzyżowania z ul. Krótką).

Oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego

Na ciągu pieszo-rowerowym stosuje się następujące oznakowanie:

  • znak pionowy lub (droga dla pieszych i rowerów),
  • oznakowanie poziome (symbol roweru),
  • oznakowanie poziome (symbol pieszego).

Ciągi pieszo-rowerowe w Gorzowie