fbpx
ciąg pieszo-rowerowy

Ciąg pieszo-rowerowy

Ciąg pieszo-rowerowy jest najpopularniejszym rodzajem drogi rowerowej stosowanym w Polsce. Ciąg pieszo-rowerowy mylony jest często z drogą pieszo-rowerową. W przeciwieństwie do drogi pieszo-rowerowej, na ciągu pieszo-rowerowym prowadzi się segregację ruchu na całej szerokości.

Ciągi pieszo-rowerowe buduje się podczas gdy na danym odcinku drogi występuje wzmożony ruch pieszych i rowerzystów, a warunki przestrzenne uniemożliwiają wybudowanie wydzielonej drogi rowerowej. W praktyce, część ciągu przeznaczoną do ruchu pieszych i część przeznaczoną do ruchu rowerzystów rozróżnia się za pomocą innego rodzaju nawierzchni lub koloru nawierzchni. Przede wszystkim dodatkowo stosuje się element oddzielający od siebie obydwa ciągi np. krawężnik, kostkę betonową innego koloru, płytki chodnikowe itp.

W przypadku tego rodzaju drogi rowerowej, ciągu pieszego i rowerowego nie oddzielają urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. barierki, balustrady), czy też pas zieleni. Dlatego pieszy może w każdej chwili wtargnąć na część przeznaczoną dla rowerzystów.

ciąg pieszo-rowerowy

Podobnie do wydzielonej drogi rowerowej, ciąg rowerowy projektuje się jako jednokierunkowy lub dwukierunkowy. Szerokość ciągu rowerowego jednokierunkowego wynosi co najmniej 1,5 metra, a w przypadku ciągu dwukierunkowego co najmniej 2,0 metry szerokości. Ze względu na uwarunkowania przestrzenne, najczęściej ciągi pieszo-rowerowe buduje się dwukierunkowe. W związku ze zwiększonym natężeniem ruchu rowerowego, zalecane jest budowanie ciągów rowerowych o szerokości minimalnej wynoszącej 2,5 metra.

W Gorzowie Wielkopolskim jest 34,8 kilometrów ciągów pieszo-rowerowych. Tego rodzaju infrastruktura występuje m.in. wzdłuż ul. Piłsudskiego, Roosevelta, Andrzejewskiego, Górczyńskiej, Słowiańskiej, Myśliborskiej, Kobylogórskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Koniawską do skrzyżowania z ul. Krótką).

Ciąg pieszo-rowerowy - oznakowanie

Na ciągu pieszo-rowerowym stosuje się następujące oznakowanie:

  • znak pionowy lub (droga dla pieszych i rowerów),
  • oznakowanie poziome (symbol roweru),
  • oznakowanie poziome (symbol pieszego).

Ciągi pieszo-rowerowe w Gorzowie Wlkp.

Ciągi pieszo-rowerowe w Polsce