fbpx
droga pieszo-rowerowa

Droga pieszo-rowerowa

Droga pieszo-rowerowa jest drugim rodzajem drogi rowerowej po ciągu pieszo-rowerowym, który jest najczęściej stosowany w Polsce. Droga pieszo-rowerowa odróżnia się od ciągu pieszo-rowerowego tym, że ruch rowerowy i pieszy odbywa się na całej powierzchni bez segregacji ruchu.

Drogi pieszo-rowerowe projektuje się w miejscach gdzie ruch pieszych jest znikomy, a zatem nie ma potrzeby wyznaczenia chodnika. Ponadto należy pamiętać, że na tego typu drodze rowerowej pierwszeństwo zawsze ma pieszy. Osoba poruszająca się rowerem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na zachowania pieszych poruszających się po tej drodze.

droga pieszo-rowerowa

Szerokość drogi pieszo-rowerowej wynosi co najmniej 2,5 metra. Jej szerokość zależy od tego jakie jest natężenie ruchu pieszych i rowerzystów na danym odcinku drogi.

W Gorzowie Wielkopolskim jest 13,3 kilometra dróg pieszo-rowerowych. Tego rodzaju infrastruktura występuje m.in. wzdłuż ul. Dobrej, Wyszyńskiego, trasy nad Kłodawką i trasy nad Wartą, Żwirowej oraz Kobylogórskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Krótką do skrzyżowania z ul. Wylotową).

Oznakowanie drogi pieszo-rowerowej

Na drodze pieszo-rowerowej stosuje się następujące oznakowanie:

  • znak pionowy (droga dla pieszych i rowerów),
  • nawierzchni drogi pieszo-rowerowej za pomocą (symbol roweru) i  (symbol pieszego).