fbpx
droga pieszo-rowerowa

Droga pieszo-rowerowa

Droga pieszo-rowerowa jest drugim najczęściej stosowanym rodzajem drogi rowerowej w Polsce. Niewątpliwie ten rodzaj infrastruktury rowerowej mylony jest z ciągiem pieszo-rowerowym. Droga pieszo-rowerowa odróżnia się od ciągu pieszo-rowerowego przede wszystkim tym, że ruch rowerowy i pieszy odbywa się na całej powierzchni bez segregacji ruchu.

Drogi pieszo-rowerowe projektuje się w miejscach gdzie ruch pieszych jest znikomy, dlatego nie ma potrzeby budowania dodatkowego chodnika dla pieszych. Ponadto należy pamiętać, że na tego typu drodze rowerowej, bezsprzecznie, pierwszeństwo ma zawsze pieszy. W związku z tym osoba poruszająca się rowerem ma obowiązek zachować szczególną ostrożność oraz zwracać uwagę na zachowania pieszych poruszających się po tym rodzaju drogi rowerowej. Oczywiście piesi również powinni zachować ostrożność i w miarę możliwości poruszać się po prawej stronie drogi rowerowej, a także nie zajmować całej jej szerokości.

droga pieszo-rowerowa

W związku z obowiązującymi przepisami, szerokość drogi pieszo-rowerowej musi wynosić co najmniej 2,5 metra. Jej szerokość istotnie zależy od tego jakie jest natężenie ruchu pieszych i rowerzystów na danym odcinku drogi. Ze względu na zwiększone natężenie ruchu rowerowego, zaleca się budowę szerszych dróg pieszo-rowerowych (o minimalnej szerokości wynoszącej 3,0 metry). Ze względu na brak fizycznej segregacji ruchu pieszego i rowerowego przy tym rodzaju drogi rowerowej, drogi te są zawsze dwukierunkowe.

W Gorzowie Wielkopolskim jest 16,3 kilometra dróg pieszo-rowerowych, m.in. wzdłuż ulicy Dobrej (na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Saperów), Wyszyńskiego (od Ronda Barlineckiego w kierunku Kłodawy), trasy nad Kłodawką i trasy nad Wartą, Żwirowej, Kobylogórskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Krótką do skrzyżowania z ul. Wylotową), Staszica i Kostrzyńskiej.

Droga pieszo-rowerowa - oznakowanie

Na drodze pieszo-rowerowej stosuje się następujące oznakowanie:

  • znak pionowy (droga dla pieszych i rowerów),
  • nawierzchni drogi pieszo-rowerowej za pomocą (symbol roweru) i  (symbol pieszego).

Drogi pieszo-rowerowe w Gorzowie Wlkp.

Drogi pieszo-rowerowe w Polsce