fbpx

Prawidłowa jazda rowerem

Poruszanie się rowerem, przede wszystkim po mieście, związanie jest z prawidłową interpretacją przepisów drogowych dotyczących m.in. jazdy po drodze rowerowej, warunków dopuszczających jazdę po chodniku, obok siebie czy też wyprzedzania pojazdów i przewożenia innych osób na rowerze.

Obowiązek jazdy po drodze dla rowerów

Rowerzysta ma obowiązek korzystania z drogi rowerowej zawsze, gdy jest ona oznakowana odpowiednimi znakami drogowymi. Dotyczy to dróg rowerowych oznakowanych w tym kierunku, w którym się porusza cyklista. Dlatego też, jeżeli jest wyznaczony pas ruchu dla rowerów na jezdni tylko w jednym kierunku, to obowiązek poruszania się nim jest tylko w jednym kierunku. W przypadku gdy rowerzysta porusza się w przeciwnym kierunku – musi jechać po jezdni.
Jeżeli droga rowerowa wyznaczona jest poza jezdnią (droga rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, droga pieszo-rowerowa) rowerzysta zobowiązany jest jechać tą drogą w obydwu kierunkach, jeżeli oznakowanie nie wskazuje inaczej.
Istnieje też możliwość oznakowania ciągu pieszego za pomocą znaków C-16 i T-22, które umożliwiają poruszanie się rowerzyście po chodniku (ustępując pierwszeństwa pieszemu), ale nie zabraniają jeżdżenia po jezdni.

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1. Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską poziomą oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić. Ruch pieszych i rowerów odbywa się na całej powierzchni tak oznaczonej drogi.

2. Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską pionową oznaczają drogę dla rowerów i drogę dla pieszych położone obok siebie, odpowiednio po stronach wskazanych na znaku. Kierujący rowerami są obowiązani do korzystania z tak oznakowanej drogi, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić.

Poruszanie się rowerem po chodniku

Zgodnie z przepisami ruchu poruszanie się rowerem po chodniku jest zabronione, ale są trzy wyjątki które na to zezwalają. Jazda rowerem po chodniku jest dopuszczalna w przypadku, gdy:​

 1. Jesteśmy opiekunem i jedziemy z dzieckiem do lat dziesięciu lub
 2. Są pogorszone warunki atmosferyczne (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) lub
 3. Są spełnione jednocześnie trzy warunki:
  • chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości,
  • ruch na jezdni jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h (w terenie zabudowanym),
  • brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich przeznaczonego.

Jazda rowerem obok siebie

Od 2011 roku obowiązuje przepis, który umożliwia jazdę rowerem obok siebie (parami), ale tylko i wyłącznie w przypadku gdy nie przeszkadza to innym użytkownikom drogi. Co to oznacza? Parami można jeździć po drogach mało uczęszczanych, gdzie ruch jest znikomy, a samochód bez hamowania może nas wyprzedzić.

Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Wyprzedzanie rowerem

Wyprzedzanie odbywa się co do zasady z lewej strony, co oznacza, że pojazd wyprzedzany znajduje się podczas tego manewru po prawej stronie. Jednakże od 2011 roku rowerzysta ma prawo wyprzedzać inne pojazdy wolno jadące z prawej strony pod warunkiem, że:

 • nie jest to pojazd uprzywilejowany,
 • manewr nie jest wykonywany na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim lub na przejeździe tramwajowym i bezpośrednio przed nim,
 • manewr nie jest wykonywany na skrzyżowaniu,
 • pojazd nie sygnalizuje skrętu w prawo.

Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony