fbpx
parking rowerowy

Parking rowerowy

Parking to nieodzowny element infrastruktury rowerowej do pozostawiania roweru, podobnie jak dla samochodów osobowych. Za parking rowerowy uważa się co najmniej jeden ustawiony stojak rowerowy umożliwiający zaparkowanie co najmniej dwóch rowerów.

Parkingi rowerowe powinny być lokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, oświetlonych, widocznych, w pobliżu budynków użyteczności publicznej, miejsc pracy, pętli i ważniejszych przystanków tramwajowych i autobusowych.

Wyróżnia się trzy rodzaje parkingów rowerowych:

  • mały (1-3 stojaki rowerowe dla 2-6 rowerów),
  • średni (4-10 stojaków rowerowych dla 8-20 rowerów),
  • duży (11 i więcej stojaków dla co najmniej 21 rowerów).

W przypadku parkingów rowerowych z co najmniej 20 miejscami dla rowerów (co najmniej 10 stojaków rowerowych) zaleca się stosować wiaty rowerowe.