fbpx

Znaki poziome

Znaki drogowe poziome umieszczone na nawierzchni jezdni w postaci linii, strzałek, napisów i innych symboli określają sposób poruszania się po drodze. Znajomość, prawidłowa interpretacja oraz zakres obowiązywania znaków poziomych są niezbędne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym także dla rowerzystów.

P-10

P-10

Przejście dla pieszych
Znak ten oznacza miejsce przejścia dla pieszych.

P-11

P-11

Przejazd dla rowerzystów
Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.

P-12

P-12

Linia bezwzględnego zatrzymania – stop
Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakiem pionowym B-20.

P-13

P-13

Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.

P-23

P-23

Rower
Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.

P-26

P-26

Piesi
Znak ten oznacza drogę dla pieszych.

P-27

P-27

Kierunek i tor ruchu roweru
Znak ten wskazuje kierującemu rowerem tor ruchu roweru na jezdni i określa kierunek jego ruchu.