fbpx
kontrapas rowerowy

Kontrapas rowerowy

Kontrapas rowerowy to wydzielony pas jezdni ulicy jednokierunkowej przeznaczony dla ruchu rowerów w kierunku przeciwnym do obowiązującego dla pozostałych pojazdów. Istotnie kontrapasy rowerowe wyznacza się przy lewej krawędzi jezdni, przeciwnie do kierunku ruchu pojazdów, za pomocą oznakowania pionowego i poziomego. Tego rodzaju infrastrukturę rowerową można wyznaczać na ulicach o dozwolonej maksymalnej prędkości do 50 km/h.

kontrapas rowerowy

Należy pamiętać, że kontrapas rowerowy jest jednokierunkowy i wyznaczany „pod prąd”, zatem rowerzyści jadący w kierunku zgodnym z pozostałymi pojazdami poruszają się po jezdni lub też (jeżeli został wyznaczony) pasem rowerowym. Bez wątpienia wielu rowerzystów ma problemy z odróżnianiem kontrapasa rowerowego czy kontraruchu rowerowego od dwukierunkowych dróg rowerowych i pasów rowerowych. Chociaż podobny błąd popełnia również część kierowców, domagając się od rowerzystów, aby korzystali z kontrapasa poruszając się zgodnie z kierunkiem ruchu ulicy jednokierunkowej.

W przypadku gdy możliwe jest poruszanie się rowerem „pod prąd” bez wyznaczonego do tego pasa to w takim wypadku mamy do czynienia z kontraruchem rowerowym.

W Gorzowie Wielkopolskim jest 150 metrów kontrapasów rowerowych. Tego rodzaju infrastruktura występuje wzdłuż ul. Świętego Jerzego. W najbliższym czasie planowane jest wyznaczenie kolejnych kontrapasów rowerowych w centrum miasta m.in. na ulicy Młyńskiej i Nadbrzeżnej.

Kontrapas rowerowy - oznakowanie

Do wyznaczenia kontrapasa rowerowego stosuje się następujące oznakowanie:

  • tabliczki (nie dotyczy rowerów) pod znakami (zakaz wjazdu) i (droga jednokierunkowa),
  • oznakowanie pasa przeznaczonego dla rowerzystów za pomocą (symbol roweru).
  • oddzielenie pasa rowerowego od pasa ruchu dla pozostałych pojazdów za pomocą linii krawędziowej ciągłej.

Dodatkowo wzdłuż pasa rowerowego często stosuje się oznakowanie w postaci:

  • oddzielenia pasa rowerowego od pasa ruchu dla pozostałych pojazdów za pomocą linii krawędziowej przerywanej (na skrzyżowaniach oraz w miejscach zmiany kierunku ruchu rowerzystów),
  • czerwonej nawierzchni w celu uwidocznienia pasa rowerowego (np. w rejonie skrzyżowań).

Kontrapasy rowerowe w Gorzowie Wlkp.

  • Droga rowerowa wzdłuż ul. Św. Jerzego

Kontrapasy rowerowe w Polsce