fbpx
kontrapas rowerowy

Kontrapas rowerowy

Kontrapas rowerowy to wydzielony pas jezdni ulicy jednokierunkowej przeznaczony dla ruchu rowerów w kierunku przeciwnym do obowiązującego dla pozostałych pojazdów. Kontrapasy rowerowe wyznacza się przy lewej krawędzi jezdni, przeciwnie do kierunku ruchu pojazdów, za pomocą oznakowania pionowego i poziomego. Tego rodzaju infrastrukturę rowerową można wyznaczać na ulicach o dozwolonej maksymalnej prędkości 50 km/h.

kontrapas rowerowy

Należy pamiętać, że kontrapas rowerowy jest jednokierunkowy i wyznaczany „pod prąd”, zatem rowerzyści jadący w kierunku zgodnym z pozostałymi pojazdami poruszają się po jezdni lub też (jeżeli został wyznaczony) pasem rowerowym.

W Gorzowie Wielkopolskim jest 150 metrów kontrapasów rowerowych. Tego rodzaju infrastruktura występuje wzdłuż ul. Świętego Jerzego.

Oznakowanie kontrapasa rowerowego

Do wyznaczenia kontrapasa rowerowego stosuje się następujące oznakowanie:

  • tabliczki pod znakami (zakaz wjazdu) i (droga jednokierunkowa),
  • oznakowanie pasa przeznaczonego dla rowerzystów za pomocą (symbol roweru).
  • oddzielenie pasa rowerowego od pasa ruchu dla pozostałych pojazdów za pomocą linii krawędziowej ciągłej.

Dodatkowo wzdłuż pasa rowerowego często stosuje się oznakowanie w postaci:

  • oddzielenia pasa rowerowego od pasa ruchu dla pozostałych pojazdów za pomocą linii krawędziowej przerywanej (na skrzyżowaniach oraz w miejscach zmiany kierunku ruchu rowerzystów),
  • czerwonej nawierzchni w celu uwidocznienia pasa rowerowego (np. w rejonie skrzyżowań).