fbpx
kontraruch rowerowy

Kontraruch rowerowy

Kontraruch rowerowy umożliwia poruszanie się rowerem w kierunku przeciwnym do ogólnej organizacji ruchu, podobnie jak w przypadku kontrapasa rowerowego, z tym wyjątkiem, że nie wymaga to wyznaczania za pomocą linii krawędziowej pasa ruchu przeznaczonego do ruchu rowerzystów.

kontraruch rowerowy

Kontraruch rowerowy pozwala rowerzystom omijać niebezpieczne ulice i skrzyżowania o dużym natężeniu ruchu i skracać pokonywany dystans. Podobnie jak w przypadku kontrapasa, rowerzysta ma obowiązek poruszać się przy prawej krawędzi jezdni., chyba że oznakowanie wskazuje inaczej.

W Gorzowie Wielkopolskim jest 540 metrów dróg objętych kontraruchem. Tego rodzaju infrastruktura występuje na ul. Dunikowskiego.

Oznakowanie dróg z kontraruchem rowerowym

Do wyznaczenia kontraruchu rowerowego na drogach jednokierunkowych stosuje się następujące oznakowanie:

  • tabliczki pod znakami (zakaz wjazdu) i (droga jednokierunkowa),
  • znaki (ograniczenie prędkości) lub (strefa ograniczonej prędkości) ograniczające prędkość do co najwyżej 30 km/h.

Dodatkowo ulica z kontraruchem rowerowym może zostać dodatkowo oznakowana:

  • za pomocą „sierżantów rowerowych” wyznaczając kierunek ruchu rowerzystów,
  • linią krawędziową ciągłą i symbolem roweru przy wjeździe w ulicę z kontraruchem rowerowym (w rejonie skrzyżowania).