fbpx
pas rowerowy

Pas rowerowy

W skład dróg rowerowych wchodzi także pas ruchu dla rowerów (pas rowerowy). Pas ruchu dla rowerów jest wyznaczany na części jezdni zgodnie z kierunkiem ruchu oznaczonym odpowiednimi znakami.

Pas ruchu dla rowerów wyznacza się głównie w miejscach, w których nie można wyznaczyć wydzielonej drogi rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego lub drogi pieszo-rowerowej, ale dla bezpieczeństwa i wygody rowerzystów konieczne jest wytyczenie dla nich infrastruktury.

pas rowerowy

Szerokość pasa rowerowego powinna wynosić co najmniej 1,5 metra. Pas rowerowy jest zawsze jednokierunkowy.

W Gorzowie Wielkopolskim jest 4,3 kilometra pasów dla rowerzystów. Tego rodzaju infrastruktura występuje wzdłuż ul. Koniawskiej, Czereśniowej i Dąbrowskiego.

Pas rowerowy - oznakowanie

Do wyznaczenia pasa rowerowego stosuje się następujące oznakowanie:

  • znak pionowy (pas ruchu dla określonych pojazdów),
  • oznakowanie pasa przeznaczonego dla rowerzystów za pomocą (symbol roweru).
  • oddzielenie pasa rowerowego od pasa ruchu dla pozostałych pojazdów za pomocą linii krawędziowej ciągłej.

Dodatkowo wzdłuż pasa rowerowego często stosuje się oznakowanie w postaci:

  • oddzielenia pasa rowerowego od pasa ruchu dla pozostałych pojazdów za pomocą linii krawędziowej przerywanej (na skrzyżowaniach oraz w miejscach zmiany kierunku ruchu rowerzystów),
  • czerwonej nawierzchni w celu uwidocznienia pasa rowerowego (np. w rejonie skrzyżowań).