fbpx

Znaki pionowe

Znaki drogowe pionowe opisują ostrzeżenia, zakazy, nakazy i informacje. Znajomość, prawidłowa interpretacja oraz zakres obowiązywania znaków pionowych są niezbędne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, w tym także dla rowerzystów.

Znak_A-7.svg

A-7

Ustąp pierwszeństwa
Znak ostrzega przed koniecznością ustąpienia pierwszeństwa. Umieszczony jest na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, gdy spełnione są warunki widoczności. W obrębie skrzyżowania znak dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
W przypadku dróg rowerowych, znak ten stosowany jest na sugerowanych przejazdach rowerowych oraz w miejscach gdzie rowerzysta włącza się do ruchu na zasadach ogólnych.

A-24

A-24

Rowerzyści
Znak ostrzega przed miejscem, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów i włączają się do ruchu ogólnego. Umieszcza się go też przed przejazdem dla rowerzystów na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h lub przed przejazdem poza skrzyżowaniami, albo gdy przejazd może nie być widoczny odpowiednio wcześnie.
Dodatkowo znak umieszczany jest przed sugerowanymi przejazdami rowerowymi.

A-30

A-30

Inne niebezpieczeństwo
Znak ostrzega przed niebezpieczeństwem innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu np. „Piesi”, „Zwężenie drogi rowerowej”.

B-1

B-1

Zakaz ruchu w obu kierunkach
Znak zakazuje ruchu na drodze wszelkich pojazdów. Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki m.in. tabliczkę wskazującą, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych (T-22).

B-2

B-2

Zakaz wjazdu
Znak zakazuje wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych (T-22).

B-9

B-9

Zakaz wjazdu rowerów
Znak zakazuje ruchu zarówno na jezdni, jak i poboczu rowerów i wózków rowerowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami oraz tam, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów.

B-20

B-20

Stop
Znak zakazuje przejazdu bez zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem. Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym znakiem poziomym P-12 „linia bezwzględnego zatrzymania – stop”.

B-21

B-21

Zakaz skręcania w lewo
Znak zabrania skręcania w lewo i zawracania na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych (T-22).

B-22

B-22

Zakaz skręcania w prawo
Znak zabrania skręcania w prawo. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych (T-22).

C-13

C-13

Droga dla rowerów
Znak nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerów.

C-13a

C-13a

Koniec drogi dla rowerów
Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

C-16

C-16

Droga dla pieszych
Znak nakazuje pieszym korzystanie z drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego. Stosowany tam, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu pieszego, wyeliminowanie ruchu pojazdów zapewnia poprawę bezpieczeństwa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych (T-22), umożliwiając poruszanie się rowerów po tej drodze.

C-16a

C-16

Koniec drogi dla pieszych
Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.

C-13-16
C-13-16_p-r
C-13-16_r-p

C-13/16

Droga dla pieszych i rowerów
Znak kompilacji C-13 i C-16 oznacza drogę, na której dopuszcza się tylko ruch pieszych i rowerów.
Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą.
Ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

D-3

D-3

Droga jednokierunkowa
Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.

D-6a

D-6a

Przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów oznaczonym znakiem poziomym P-11. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.

D-6b

D-6b

Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów znajdującymi się obok siebie. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.

F-19

F-19

Pas ruchu dla określonych pojazdów
Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.

T-22

T-22

Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
Tabliczka wskazuje, że znak zakazu nie dotyczy rowerów jednośladowych. Stosowana do znaków zakazu: zakaz ruchu w obu kierunkach, zakaz wjazdu, zakaz skręcania w lewo oraz w prawo, droga jednokierunkowa, gdy na drodze jednokierunkowej zastosowano kontrapas rowerowy.
W przypadku ograniczenia prędkości do 30 km/h, nie ma konieczności wyznaczania kontrapasa rowerowego.