fbpx
sugerowany przejazd rowerowy

Sugerowany przejazd rowerowy

Sugerowany przejazd rowerowy jest powierzchnią jezdni lub też torowiska, przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów. Sugerowany przejazd dla rowerzystów stosuje się w miejscach gdzie wydzielona droga rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy lub droga pieszo-rowerowa przecina jezdnię, po której poruszają się pojazdy z dużą prędkością (powyżej 70 km/h). Na sugerowanym przejeździe rowerowym pierwszeństwo nad rowerzystami mają zawsze pojazdy poruszające się po jezdni.

Ten rodzaj przejazdu rowerowego stosuje się bezwzględnie na torowiskach, gdzie nie ma regulowanego ruchu za pomocą sygnalizacji świetlnej. Oznacza to, że w takim przypadku tramwaj zawsze ma pierwszeństwo.

W Gorzowie Wielkopolskim, tego typu przejazdy rowerowe występują m.in. na ul. Szczecińskiej.

Oznakowanie sugerowanego przejazdu rowerowego

Sugerowany przejazd rowerowy podobnie jak zwykły przejazd może przebiegać przez jezdnię wspólnie z przejściem dla pieszych (ciąg pieszo-rowerowy, wydzielona droga rowerowa) lub też samodzielnie (wydzielona droga rowerowa, droga pieszo-rowerowa).

W obydwu przypadkach do oznakowania sugerowanego przejazdu rowerowego stosuje się:

  • znaki pionowe ostrzegające kierowców o miejscu, w którym mogą pojawić się rowerzyści (w domyśle na sugerowanym przejeździe rowerowym),
  • znaki pionowe (ustąp pierwszeństwa) lub (stop) dla rowerzystów bezpośrednio przed jezdnią,
  • linia P-13 (linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów – występuje wspólnie ze znakami ) lub linia P-12 (linia bezwzględnego zatrzymania – występuje wspólnie ze znakami B-20).

Widok z perspektywy rowerzysty: