fbpx

Regulamin Mas Rowerowych

 1. Przejazd rowerowy pod nazwą Gorzowska Masa Rowerowa, zwany dalej Masą, jest imprezą oficjalną, cykliczną.
 2. O organizacji Masy, w tym o dokładnym terminie oraz godzinie rozpoczęcia, organizatorzy będą informowali rowerzystów za pośrednictwem mediów oraz oficjalnej strony Rowerowego Gorzowa (www.rowerowygorzow.pl) i fanpage’u  (www.facebook.com/rowerowygorzow).
 3. Uczestnicy Masy mogą zbierać się w wyznaczonym punkcie startu Masy, pół godziny przed rozpoczęciem imprezy. Zarówno przed rozpoczęciem imprezy w miejscu zbiórki, jak i w czasie imprezy zabrania się prowadzenia jakichkolwiek zbiórek i agitacji, bez pozwolenia Organizatora.
 4. W przejeździe ulicami miasta mogą brać udział wyłącznie osoby kierujące rowerami.
 5. Rowery uczestników muszą być sprawne techniczne, w tym przede wszystkim wyposażone w oświetlenie przednie i tylne.
 6. Uczestnicy poruszają się po oficjalnie wytyczonej trasie ze średnią prędkością 12-15 km/h, przy dużych spadkach na zjazdach – prędkość maksymalna wynosi 15 km/h ze względów bezpieczeństwa.
 7. Obowiązuje zakaz poruszania się po chodniku, jazdy na jednym kole, skakania, stwarzając zagrożenie dla pieszych i pojazdów. Obowiązuje również zakaz wyprzedzania organizatorów jadących na czele Masy. W przypadku niedostosowania się do powyższych zakazów mogą zostać wyciągnięte konsekwencje.
 8. Podczas Masy należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego, w tym przede wszystkim poruszać się prawym pasem ruchu.
 9. Osoby niepełnoletnie, nie posiadające karty rowerowej uczestniczą w przejeździe pod opieką osoby dorosłej bądź osoby posiadającej kartę rowerową.
 10. Organizatorzy oraz osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe, szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po zakończeniu imprezy.
 11. Uczestnicy mają obowiązek, w razie nagłego wypadku ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom uprzywilejowanym poprzez sprowadzenie rowerów na krawędź jezdni bądź sprowadzenie pojazdów na chodnik.
 12. Uczestnik Masy biorący udział w przejeździe, akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

ZOBACZ TAKŻE:

Buduj z nami rowerowy Gorzów

SPOŁECZNOŚĆ