fbpx

Sygnały drogowe

Oprócz znaków poziomych i pionowych ruch może być kierowany za pomocą sygnałów (sygnalizatorów) drogowych. Sygnały świetlne w Polsce mają takie samo znaczenie jak w innych krajach. Czerwone światło oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator. Światło żółte zakazuje wjazdu za sygnalizator, chyba że zatrzymanie pojazdu wymagałoby gwałtownego hamowania. Zielone światło oznacza zezwolenie na wjazd.

S-1a

S-1a

Sygnalizator z sygnałami dla kierujących rowerem
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator ogólny dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych na jezdni lub tablicach informacyjnych. Zielone światło na sygnalizatorze ogólnym nie gwarantuje bezkolizyjności przejazdu w innym kierunku niż prosto.

S-3a

S-3a

Sygnalizator kierunkowy z sygnałami dla kierujących rowerem
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami). Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

S-6

S-6

Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów
Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez ten sygnalizator oznaczają zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów.