fbpx
zasady poruszania się hulajnogą i deskorolką

Zasady poruszania się hulajnogą i deskorolką

Jakie obowiązują zasady poruszania się urządzeniami wspomagającymi ruch, czyli hulajnogami, deskorolkami czy rolkami? Czy potrzebny jest dokument uprawniający do jazdy na hulajnodze czy deskorolce? Przeczytaj, jakie zasady obowiązują w przypadku poruszania się urządzeniami wspomagającymi ruch.

Zasady poruszania się hulajnogą i deskorolką

Przede wszystkim należy wiedzieć, że osoba poruszająca się urządzeniem wspomagającym ruch ma obowiązek korzystania z drogi rowerowej lub z chodnika. Oznacza to, że w przypadku gdy przy jezdni znajduje się zarówno chodnik i droga rowerowa, można poruszać się po wybranej przez siebie nawierzchni. W przypadku jazdy drogą rowerową, obowiązuje zasada ruchu prawostronnego. Natomiast w momencie poruszania się chodnikiem kierujący hulajnogą, czy deskorolką jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego oraz ustępować pierwszeństwa pieszym.
Wyjątek stanowi poruszanie się w strefie zamieszkania. W strefie tej osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami.

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny.

W strefie (zamieszkania) tej osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązana poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

urządzenie wspomagające ruch
Zasady poruszania się po drodze hulajnogą, deskorolką, rolkami

Dzieci i młodzież na urządzeniu wspomagającym ruch

W nowych przepisach Prawa o ruchu drogowym nie zostały wprowadzone ograniczenia wiekowe dotyczące poruszania się na urządzeniu wspomagającym ruch. W rezultacie każda osoba w dowolnym wieku może kierować tymi urządzeniami. Ponadto, do poruszania się urządzeniami wspomagającymi ruch nie jest wymagany dokument umożliwiający korzystanie z tego urządzenia.