fbpx

Dzieci i młodzież na rowerze

Wielokrotnie spotykamy się z pytaniami typu w jaki sposób poruszać się z dzieckiem na rowerze, czy może jeździć samodzielnie i czy wymagana jest karta rowerowa. Wszystko jest uzależnione od tego, w jakim wieku jest nasze dziecko.

Uprawnienia dziecka do jazdy na rowerze w przedziałach wiekowych

Dziecko od 10 lat na rowerze

Dziecko w wieku do 10 lat może poruszać się rowerem, ale tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dodatkowo należy pamiętać, że dziecko kierujące rowerem w wieku do 10 lat traktowane jest jako pieszy. W związku z tym wszystkie przepisy dotyczące poruszania się w ruchu obowiązują jak pieszego tzn. ma obowiązek poruszania się po chodniku, a nie po jezdni i ścieżce rowerowej.
Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, które opiekują się dzieckiem jadącym rowerem mogą się poruszać pieszo lub na rowerze, także po chodniku.

Pieszy – osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy: opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem

Obowiązek poruszania się pod opieką osoby dorosłej dotyczy dzieci do 10 roku życia, ale oprócz tego do 7 roku życia można też przewozić dziecko w specjalnym foteliku lub w specjalnej przyczepce ciągniętej za pomocą roweru.

Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę

Dziecko w wieku od 10 do 18 lat na rowerze

Jeżeli nasze dziecko ukończyło już 10 lat, może poruszać się samodzielnie po drogach pod warunkiem, że posiada kartę rowerową. Karta rowerowa obowiązuje do 18 roku życia, po osiągnięciu tego wieku rowerzysta nie ma obowiązku posiadania jakiegokolwiek dokumentu uprawniającego do poruszania się rowerem.
Innym dokumentem uprawniającym niepełnoletnią osobę do samodzielnej jazdy rowerem może być prawo jazdy kategorii AM (od 14 lat) oraz kategorii A1, B1 i T (od 16 lat).

Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej