fbpx
zasady poruszania się urządzeniami elektrycznymi

Zasady poruszania się urządzeniami elektrycznymi

Jakie obowiązują zasady poruszania się urządzeniami elektrycznymi (urządzeniami transportu osobistego) z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej? Czy można poruszać się tymi urządzeniami po jezdni? Czy potrzebny jest dokument uprawniający do jazdy nimi? Przeczytaj, jakie przepisy obowiązują w przypadku poruszania się urządzeniami transportu osobistego po drogach.

Obowiązek jazdy po drodze dla rowerów

Najistotniejszą informacją jest to, że osoba poruszająca się urządzeniem transportu osobistego ma obowiązek korzystania z drogi rowerowej – podobnie jak rowerzysta. Dotyczy to dróg rowerowych oznakowanych w tym kierunku, w którym się poruszamy. Niewątpliwie, dotyczy to także pasów ruchu dla rowerów wzdłuż jezdni, które wyznaczane są w jednym kierunku.
Istotną informacją jest również to, że osoby korzystające z urządzeń transportu osobistego mają obowiązek poruszać się nimi z prędkością nie większą niż 20 km/h. Przepis ten dotyczy poruszania się po drogach rowerowych. Dlatego od 31 grudnia 2021 r. wszystkie urządzenia transportu osobistego powinny mieć fabrycznie zamontowany limit prędkości do 20 km/h.

Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, wynosi:
4) urządzenia transportu osobistego – 20 km/h.

uto
Zasady poruszania się po drodze urządzeniem transportu osobistego

Zasady poruszania się urządzeniami elektrycznymi po jezdni i chodniku

A co w przypadku gdy nie ma wyznaczonej drogi dla rowerów? Zgodnie z nowymi przepisami ruchu, w takiej sytuacji, osoba poruszająca się urządzeniem transportu osobistego, wyjątkowo może korzystać z chodnika. W takim przypadku osoba ta jest obowiązana jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego oraz ustępować pierwszeństwa pieszym.

Należy wspomnieć, że osoba kierująca urządzeniem transportu osobistego nie ma prawa poruszać się po jezdni.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego jest dozwolone wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

Dzieci i młodzież na urządzeniu elektrycznym

Należy wiedzieć, że podobnie jak w przypadku hulajnogi elektrycznej, dziecko w wieku do 10 lat nie może poruszać się urządzeniem transportu osobistego po drogach.
Jeżeli nasze dziecko ukończyło 10 lat, może poruszać się urządzeniem transportu osobistego po drogach samodzielnie pod warunkiem, że posiada kartę rowerową. Karta rowerowa obowiązuje do 18 roku życia. Po osiągnięciu tego wieku nie ma obowiązku posiadania jakiegokolwiek dokumentu uprawniającego do poruszania się urządzeniami elektrycznymi.
Innym dokumentem uprawniającym niepełnoletnią osobę do samodzielnej jazdy urządzeniem transportu osobistego może być prawo jazdy kategorii AM (od 14 lat) oraz kategorii A1, B1 i T (od 16 lat).

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania (…) urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Parkowanie urządzeniami transportu osobistego

Ważną kwestią poruszoną w nowo wprowadzonych przepisach jest parkowanie urządzeniem transportu osobistego. Urządzenie to można pozostawić na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi).
Ponieważ w większości przypadków nie będzie takiego miejsca, pozostawienie urządzenia transportu osobistego na chodniku oczywiście będzie możliwe, jeżeli:

  1. Ustawiona zostanie blisko zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni.
  2. Ustawiona zostanie równolegle do krawędzi chodnika.
  3. Zachowana będzie szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie mniejsza niż 1,5 m.

Dopuszcza się postój (…), urządzenia transportu osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi.