fbpx

Karta rowerowa

Czy i kiedy karta rowerowa jest obowiązkowa? Jaki inny dokument uprawnia do poruszania się rowerem? Jak wygląda egzamin na kartę rowerową i jak go zdać? Bez wątpienia na te pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

W związku z obowiązującymi przepisami osoba, która nie ukończyła 18 lat, jest zobowiązany posiadać dokument uprawniający do poruszania się rowerem, hulajnogą elektryczną i innymi urządzeniami elektrycznymi. Takim dokumentem może być karta rowerowa lub prawo jazdy. W rezultacie dokumenty te uprawniają do poruszania się samodzielnie wymienionymi wyżej pojazdami.

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat

Karta rowerowa

O kartę rowerową mogą się ubiegać wszystkie dzieci, które ukończyły 10 rok życia. Kartę rowerową mogą wydać 3 organy:

  1. Dyrektor szkoły – w przypadku, gdy dziecko jest uczniem szkoły podstawowej i posiada zgodę rodzica lub opiekuna.
  2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego – jeżeli dziecko ukończyło szkołę podstawową.
  3. Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców, w przypadku gdy posiada specjalne poświadczenie potwierdzające spełnienie przez niego dodatkowych wymagań – jeżeli dziecko ukończyło szkołę podstawową.

Karta rowerowa wydawana przez dyrektora szkoły jest nieodpłatna. W pozostałych przypadkach oczywiście mogą zostać pobrane dodatkowe opłaty.

Egzamin na kartę rowerową

Warunkiem do otrzymania karty rowerowej jest zdanie egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Do obydwu egzaminów dziecko jest przygotowywane podczas 6-godzinnych zajęć teoretycznych i 2-godzinnych zajęć praktycznych.

Egzamin teoretyczny składa się z 25 pytań z trzema wariantami odpowiedzi A, B i C. Egzamin teoretyczny trwa około 35 minut. Aby zaliczyć egzamin teoretyczny, należy poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 20 pytań. Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego, dziecko może przystąpić do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny odbywa się na placu manewrowym. Do zaliczenia egzaminu konieczne jest zaliczenie 90% manewrów m.in. skręcanie w lewo i w prawo z wyciągniętą ręką, jazda między dwoma liniami, slalom, zatrzymanie się w oznaczonym miejscu.

Na koniec, po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, nieletni w wieku 10-18 lat otrzymuje kartę rowerową. Od tego momentu nieletni może poruszać się rowerem samodzielnie.

karta rowerowa
Wygląd karty rowerowej

Prawo jazdy dla niepełnoletniego a rower

Drugim dokumentem, który uprawnia młodzież do poruszania się rowerem jest prawo jazdy  kategorii AM, A1, B1 lub T.

Prawo jazdy kategorii AM może otrzymać osoba która ukończyła 14 lat. W przypadku pozostałych wymienionych wyżej kategorii – osoba która ukończyła 16 lat.