fbpx

SIKORSKIEGO (OD STRONY DEPTAKA):

W kierunku ŚRÓDMIEŚCIA

Rowerzysta w celu dojazdu z deptaka do ul. Jagiełły wjedzie przy przejściu dla pieszych na krótki odcinek pasa rowerowego. Następnie rowerzysta po opuszczeniu pasa rowerowego i ustąpieniu pierwszeństwa przejazdu pojazdom będzie mógł kontynuować jazdę jezdnią ul. Chrobrego.

W kierunku PARKU 111

W celu opuszczenia deptaka i kontynuowania jazdy ul. Sikorskiego rowerzysta ustawi się przed specjalnym, dedykowanym tylko dla rowerzystów sygnalizatorem. Sygnał zielony zostanie wzbudzony automatycznie bez konieczności wciskania przycisku sygnalizacji. Po otrzymaniu sygnału zielonego rowerzysta przejedzie w poprzek ul. Chrobrego specjalnie wytyczonym, oznakowanym za pomocą znaków P-27 (sierżant rowerowy) korytarzem wprost na wydzielony w jezdni pas rowerowy na ul. Sikorskiego.

W kierunku MOSTU STAROMIEJSKIEGO

Rowerzysta w tym przypadku będzie miał możliwość skorzystania z przejazdu rowerowego wyznaczonego w poprzek ul. Chrobrego. W celu opuszczenia deptaku ustawi się przed przejazdem rowerowym i będzie oczekiwał na sygnał zielony przeznaczony dla rowerzystów.
Po otrzymaniu sygnału zezwalającego na przejazd, po minięciu pasa oddzielającego dwie jezdnie, rowerzysta wjedzie na specjalnie wydzieloną boczną śluzę. Po upewnieniu się że nie ma kolizji z pieszymi idącymi przejściem dla pieszych, będzie miał możliwość skrętu w lewo w jezdnię ul. Chrobrego w kierunku Mostu Staromiejskiego.

wybierz INNY KIERUNEK: