fbpx

Ruch rowerowy w mieście

Natężenie ruchu rowerowego w mieście jest uzależnione od wielu czynników m.in. polityki miasta i zakładów pracy, stopnia rozwoju infrastruktury rowerowej, a także od ukształtowania terenu i warunków atmosferycznych, ale przede wszystkim – od samych mieszkańców.
Na poniższej infografice pokazano co wpływa na wzrost ruchu rowerowego oraz jak wpływa on na nasze życie.

Biorąc pod uwagę to, że wszystkie miasta dążą do tego aby ograniczyć ruch samochodowy, zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, walczyć ze smogiem i poprawić komfort życia mieszkańców, drogą do osiągnięcia tych celów może być zwiększenie ruchu rowerowego prowadząc odpowiednią politykę i rozbudowując infrastrukturę rowerową. Jest to jedno z najtańszych rozwiązań.

Na podstawie badań na przestrzeni lat 2008-2019 obliczono, że ruch rowerowy w Gorzowie Wielkopolskim wzrósł prawie 20-krotnie. W 2008 roku udział ruchu rowerowego w ruchu ogólnym nie przekraczał 0,1%, a obecnie wynosi 1,8%.
Największy wzrost zanotowano w miejscach gdzie wybudowano nową infrastrukturę rowerową np. na ul. Walczaka i ul. Myśliborskiej.

baza wiedzy natężenie ruchu