fbpx

Drogi rowerowe w liczbach

dróg rowerowych
0 km
Ciągi pieszo-rowerowe:
34,8 km
Drogi pieszo-rowerowe:
16,3 km
Pasy rowerowe:
6,0 km
Wydzielone drogi rowerowe:
3,6 km
Pozostałe:
5,7 km
Nawierzchnia z kostki betonowej:
31,3 km
Nawierzchnia asfaltowa:
30,4 km
Nawierzchnia betonowa:
2,5 km
Pozostałe nawierzchnie:
1,2 km
Na koniec 2009 r. w mieście było 23,8 km dróg rowerowych:
23,8 km
W 2010 r. oddano 4,2 km dróg rowerowych:
28,0 km
W 2011 r. oddano 0,9 km dróg rowerowych:
28,9 km
W 2012 r. oddano 1,2 km dróg rowerowych:
30,1 km
W 2013 r. oddano 1,5 km dróg rowerowych:
31,6 km
W 2014 r. oddano 5,7 km dróg rowerowych:
37,3 km
W 2015 r. oddano 3,6 km dróg rowerowych:
40,9 km
W 2016 r. oddano 1,2 km dróg rowerowych:
42,1 km
W 2017 r. oddano 3,0 km dróg rowerowych:
45,1 km
W 2018 r. oddano 5,8 km dróg rowerowych:
50,9 km
W 2019 r. oddano 7,6 km dróg rowerowych:
58,4 km
W 2020 r. oddano 7,0 km dróg rowerowych:
65,4 km