fbpx

Statystyki zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów

Z roku na rok wzrasta natężenie ruchu rowerzystów i samochodów na drogach. Ten wzrost przekłada się na liczbę konfliktów i zdarzeń drogowych pomiędzy tymi dwoma uczestnikami ruchu. Od początku 2015 r. do końca 2020 r., zanotowano w Gorzowie łącznie 235 zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów.

Do zdarzeń drogowych zalicza się wypadki i kolizje. Wypadkiem jest zdarzenie drogowe, w wyniku którego co najmniej jeden z uczestników ponosi śmierć lub uszczerbek na zdrowiu, lub którego leczenie trwa dłużej niż 7 dni. Kolizją są natomiast inne zdarzenia, o mniej tragicznych skutkach. Łącznie w naszym mieście zanotowano 205 kolizji i 30 wypadków. W ciągu ostatnich pięciu lat na gorzowskich drogach zginęło dwóch rowerzystów.

Zestawienie kolizji i wypadków w poszczególnych latach przedstawiono na poniższym wykresie.

Najwięcej zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów zanotowano na rondzie Górczyńskim, rondzie Gdańskim, rondzie Ofiar Katynia, a także w centrum na ul. Chrobrego. Wynika z tego, że co czwarte zdarzenie drogowe odnotowuje się w wyżej wymienionych miejscach.

Biorąc pod uwagę to, w jakich miejscach najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych to są to miejsca, gdzie nie ma dróg rowerowych. Łącznie 71% zdarzeń drogowych ma miejsce na jezdni, chodniku lub przejściu dla pieszych. Należy pamiętać, że w latach 2015-2017 w Gorzowie Wlkp. było zdecydowanie mniej dróg rowerowych co było głównym powodem tylu kolizji poza drogami rowerowymi.

Jakie są główne powody zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów?

  • przejeżdżanie rowerzystów po przejściach dla pieszych,
  • brak odpowiedniego oświetlenia roweru i odblaskowego ubioru,
  • nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa przejazdu rowerzyście na przejeździe rowerowym,
  • niezachowanie odległości co najmniej 1 metra podczas wyprzedzania rowerzysty przez kierującego pojazdem,
  • brak sygnalizowania skrętu przez rowerzystę,
  • brak zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,
  • poruszanie się rowerzysty po jezdni, w miejscach gdzie znajduje się droga rowerowa.