fbpx

Poniższe informacje dotyczące poruszania się rowerzystów i kierowców były konsultowane i opracowywane wspólnie przez: Oficera Rowerowego, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Rowerowy Gorzów.

Rowerzysta na sugerowanym przejeździe rowerowym

W przedstawionych powyżej sytuacjach pierwszeństwo przejazdu ma kierowca pojazdu. Rowerzysta ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu w przypadku, gdy pojazd zbliża się do sugerowanego przejazdu rowerowego. Należy pamiętać, że kierowca nie ma informacji w postaci znaków, o tym że rowerzysta może przejeżdżać w poprzek jezdni (w niektórych przypadkach może być ustawiony dla kierowców znaki ostrzegające o pojawieniu się rowerzystów ).

W przedstawionych powyżej sytuacjach pierwszeństwo przejazdu ma kierowca pojazdu. Rowerzysta ma obowiązek zatrzymać się i ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom. Należy pamiętać, że kierowca nie ma informacji w postaci znaków, o tym że rowerzysta może przejeżdżać w poprzek jezdni (w niektórych przypadkach może być ustawiony dla kierowców znaki ostrzegające o pojawieniu się rowerzystów ).