fbpx

Przejazd rowerzysty przez drogę wewnętrzną – kto ma pierwszeństwo? Kiedy spotykamy się z przejazdem przez drogę wewnętrzną? Jak ją rozpoznać?

Przejazd rowerzysty przez drogę wewnętrzną

W przedstawionych powyżej sytuacjach rowerzysta jedzie drogą rowerową, która jest w ciągu drogi publicznej. Kierowca, wyjeżdżając na drogę publiczną z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania włącza włącza się do ruchu. W związku z powyższym kierowca pojazdu ma obowiązek zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszających się po drodze publicznej i wzdłuż niej (piesi, rowerzyści).

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku, gdy pojazd skręca w drogę niebędącą drogą publiczną oraz w strefę zamieszkania. Kierujący pojazdem, który zjeżdża z drogi publicznej jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu po drodze dla rowerów.

Powyższe informacje dotyczące poruszania się rowerzystów i kierowców były konsultowane i opracowywane wspólnie przez:

  • Oficera Rowerowego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
  • Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,
  • Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.,
  • Rowerowy Gorzów.