fbpx

Poniższe informacje dotyczące poruszania się rowerzystów i kierowców były konsultowane i opracowywane wspólnie przez: Oficera Rowerowego, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Rowerowy Gorzów.

Rowerzysta na włączeniu rowerowym

W przedstawionych powyżej sytuacjach pierwszeństwo przejazdu mają kierowcy pojazdów, zarówno ci jadący drogą z pierwszeństwem, jak i ci z drogi podporządkowanej. Rowerzysta ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu wszystkim jadącym pojazdom – inaczej mówiąc, włącza się do ruchu ostatni. Należy pamiętać, że kierowca nie ma informacji w postaci znaków, o tym że rowerzysta może przejeżdżać przez skrzyżowanie i włączać się do ruchu ogólnego na jezdnię.

W przedstawionej powyżej sytuacji rowerzysta jadący drogą podporządkowaną (wzdłuż której nie ma drogi rowerowej) i mający zamiar jechać drogą z pierwszeństwem (wzdłuż której występuje droga rowerowa) jest zobowiązany wjechać na drogę rowerową poprzez włączenie rowerowe.

Włączenie rowerowe zlokalizowane jest w osi drogi podporządkowanej, więc rowerzysta powinien zjechać na lewą stronę pasa ruchu po którym się porusza i wjechać na drogę rowerową.