fbpx

Poniższe informacje dotyczące poruszania się rowerzystów i kierowców były konsultowane i opracowywane wspólnie przez: Oficera Rowerowego, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Rowerowy Gorzów.

Koniec drogi rowerowej

W przedstawionych powyżej sytuacjach pierwszeństwo przejazdu ma kierowca pojazdu. Rowerzysta ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, gdy pojazd porusza się po jezdni. Należy pamiętać, że kierowca nie ma informacji w postaci znaków, o tym że rowerzysta może przejeżdżać w poprzek jezdni lub włączać się do ruchu ogólnego na jezdnię.

Co jest istotne, rowerzysta nie musi zsiadać z roweru i przeprowadzać go na drugą stronę jezdni. Powyższe rozwiązanie kończące drogę dla rowerów stosowane jest, gdy warunki terenowe nie pozwalają na wyznaczenie bezpiecznych przejazdów dla rowerów.