fbpx

Poniższe informacje dotyczące poruszania się rowerzystów i kierowców były konsultowane i opracowywane wspólnie przez: Oficera Rowerowego, Miejskiego Inżyniera Ruchu, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Rowerowy Gorzów.

Przejazd rowerzysty przez zjazd do posesji, podwórka

W przedstawionych powyżej sytuacjach rowerzysta jedzie drogą rowerową, która jest w ciągu drogi publicznej. Kierowca, wyjeżdżając na drogę publiczną z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu włącza się do ruchu. W związku z powyższym kierowca pojazdu ma obowiązek zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszających się po drodze publicznej i wzdłuż niej (piesi, rowerzyści).

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku, gdy pojazd skręca na zjazd do nieruchomości. Kierujący pojazdem, który zjeżdża z drogi publicznej jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu po drodze dla rowerów.