fbpx

Dlaczego Borowskiego bez przejazdu?

Na ul. Borowskiego w ramach uzupełnienia brakującego połączenia trasy rekreacyjnej wzdłuż Kłodawki wyznaczono przejście dla pieszych. Dlaczego nie ma przejazdu rowerowego?

Po uzupełnieniu połączenia traktu pieszo-rowerowego przez ul. 30 Stycznia, wprowadzono także uzupełnienie ciągu przez ul. Borowskiego wyznaczając przejście dla pieszych. Dlaczego na ul. 30 Stycznia wyznaczono przejazd a na ul. Borowskiego już nie? Powodów jest kilka, które wyjaśniono analizując poszczególne miejsca do możliwego wyznaczenia przejazdu rowerowego zaznaczone na poniższej grafice.

  1. Zlokalizowanie przejazdu rowerowego w tym miejscu było niemożliwe z uwagi na występującą latarnię uliczną z jednej strony i nowe nasadzenia z drugiej strony jezdni. Dodatkowo przejazd znajdowałby się w bezpośrednim sąsiedztwie muru usytuowanego na moście co znacznie ograniczałoby widoczność na linii rowerzysta – samochód. A należy pamiętać, że rowerzysta porusza się z o wiele większą prędkością niż pieszy, dlatego też zauważenie rowerzysty przez kierowcę następowałoby w ostatniej chwili.
  2. Podobnie jak w pierwszej analizie przejazd byłby w bezpośrednim sąsiedztwie muru usytuowanego na moście, który ogranicza widoczność. Po za tym po drugiej stronie występuje zjazd, a przejść i przejazdów nie lokalizuje się bezpośrednio na zjazdach.
  3. W tym miejscu znajduje się most oraz występują bariery ochronne, co eliminuje możliwość wyznaczenia przejścia i przejazdu.
  4. Podobnie jak w pierwszej analizie przejście i przejazd zlokalizowane byłyby bezpośrednio za drzewem, które ograniczałoby widoczność rowerzysty. Dodatkowo po drugiej stronie jezdni znajdują się nowe nasadzenia.
  5. Lokalizacja przejazdu z przejściem dla pieszych w tym sektorze wymagałaby wycinki drzew. Miejsce to też nie jest doświetlone przez latarnie uliczne.

Biorąc pod uwagę analizę powyższych propozycji lokalizacji przejazdu, które były konsultowane również z nami, do wyznaczenia przejazdu konieczna byłaby ingerencja w zieleń i wycinka drzew, natomiast przejazd mógłby mieć tylko i wyłącznie charakter przejazdu sugerowanego ze względu na charakter ulicy Borowskiego.

Należy pamiętać, że ulica Borowskiego jest drogą wojewódzką, przez co stawiane są dodatkowe wymagania techniczne m.in. przepisy zabraniają stosowania jakichkolwiek wyniesień i progów zwalniających na tej ulicy. Z tego powodu nie można wykonać wyniesionego przejścia/przejazdu.

ZOBACZ TAKŻE:

Buduj z nami rowerowy Gorzów

SPOŁECZNOŚĆ