fbpx

Eko-Droga do szkoły [aktualizacja 27.05]

Już jutro rusza akcja skierowana do gorzowskich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod nazwą „Eko-Droga do szkoły”, która polega na podróżowaniu do szkoły rowerem, hulajnogą lub pieszo.

Od 8 do 31 maja w Gorzowie będzie trwała akcja polegająca na zdobywaniu punktów dla szkoły poprzez poruszanie się za pomocą roweru, hulajnogi lub pieszo. W zamian za punkty 3 najlepsze szkoły otrzymają wiaty rowerowe! Do wzięcia udziału w akcji konieczne jest pobranie aplikacji Aktywne Miasta i dołączenie do wybranej szkoły i klasy.

Klasyfikacja szkół [stan na 27.05]:

1. miejsce SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WOJSKA POLSKIEGO (3080,7 pkt)
2. miejsce – CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I BIZNESU (1210,1 pkt)
3. miejsce – ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO (1021,8 pkt)
4. miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE (836,9 pkt)
5. miejsce – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI (355,0 pkt)

Poniżej regulamin akcji

Już jutro rusza akcja skierowana do gorzowskich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod nazwą „Eko-Droga do szkoły”, która polega na podróżowaniu do szkoły rowerem, hulajnogą lub pieszo.

Od 8 do 31 maja w Gorzowie będzie trwała akcja polegająca na zdobywaniu punktów dla szkoły poprzez poruszanie się za pomocą roweru, hulajnogi lub pieszo. W zamian za punkty 3 najlepsze szkoły otrzymają wiaty rowerowe! Do wzięcia udziału w akcji konieczne jest pobranie aplikacji Aktywne Miasta i dołączenie do wybranej szkoły i klasy.

REGULAMIN AKCJI
„EKO-DROGA DO SZKOŁY”

ZASADY OGÓLNE

 1. Akcja „EKO-DROGA DO SZKOŁY” (zwana dalej „Akcją”) ma charakter konkursu.
 2. Akcja Organizowana jest przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Wydział Sportu Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 3. Głównym celem akcji jest promowanie aktywności fizycznej, a także zrównoważonej mobilności.
 4. W akcji mogą wziąć udział szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe – udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny.
 5. Uczestnikiem może być każdy uczeń, pracownik i sympatyk danej placówki.
 6. Za aktywne dotarcie do szkoły uznaje się: przejazdy do szkoły rowerem lub hulajnogą; dotarcie do szkoły pieszo.
 7. Akcja prowadzona jest przy użyciu bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta, poprzez dołączenie do Rywalizacji oraz wybranie szkoły.
 8. Każdy z uczestników zbiera kilometry przy użyciu bezpłatnej aplikacji Aktywne Miasta. Uczestnik musi dołączyć do rywalizacji „EKO-DROGA DO SZKOŁY” wybrać swoją szkołę i na tej podstawie zbierać kilometry dla swojej placówki.
 9. O wyniku szkoły decyduje suma kilometrów przeliczona według następującego wzoru:
  Punkty szkoły=(Liczba pokonanych kilometrów)/(Liczba uczniów danej placówki)  x 100.
 10. Za końcowe wyniki uznaje się wyniki przedstawione na stronie miasta w dniu 04.06.2024, godz. 08:00 lub w terminie późniejszym wskazanym przez organizatorów w trybie roboczym.
 11. Udział w akcji jest równoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZA UDZIAŁ W AKCJI

 1. O wynikach akcji decyduje liczba zdobytych przez placówkę punktów, wyliczanych według wzoru podanego w punkcie I.9.
 2. Trzy zwycięskie szkoły (zdobywcy I, II i III miejsca) otrzymają wiatę rowerową.
 3. Wszystkie uczestniczące szkoły otrzymają zestawy narzędzi do naprawy rowerów w walizce.

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek gdy konieczność jej wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
 2. W aplikacji wyświetlana będzie tylko sumaryczna liczba kilometrów danej szkoły, codzienna aktualizacja wyników będzie publikowana na stronie rowerowygorzow.pl.
 3. Zarówno uczestnicy akcji jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

ZOBACZ TAKŻE:

Buduj z nami rowerowy Gorzów

SPOŁECZNOŚĆ