fbpx

Dopuszczenie ruchu rowerowego wzdłuż ul. Fredry

Na ul. Fredry od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Słowiańską, a także na samej ulicy Słowiańskiej wprowadzono oznakowanie umożliwiające poruszanie się rowerem po chodniku.

Ze względu na istniejące drogi pieszo-rowerowe wzdłuż ul. Staszica oraz ul. Słowiańskiej wprowadzono tymczasowe i bezpieczne ułatwienie dla rowerzystów na odcinku ul. Fredry, łączącym te drogi rowerowe. Dotychczas rowerzyści poruszający się po tej ulicy, byli zmuszeni do poruszania się po jezdni. Z obserwacji wynikało, że zdecydowanie więcej rowerzystów korzysta z chodnika niż z jezdni.

Dlatego też wprowadzono oznakowanie, które umożliwia poruszanie się po chodniku. Należy jednak pamiętać, że pierwszeństwo mają tutaj piesi i trzeba na nich uważać. Warto też zwrócić uwagę na to, że przy takim oznakowaniu nie ma obowiązku jeżdżenia chodnikiem. To od rowerzysty zależy czy wybierze do jazdy jezdnię czy też chodnik.

Dopuszczenie ruchu rowerowego po chodniku wprowadzono także wzdłuż ul. Słowiańskiej (po stronie południowej) od skrzyżowania z ul. Fredry do kładki znajdującej się nad jezdnią, dzięki czemu stworzono bezpieczne połączenie istniejących dróg rowerowych na ul. Staszica i ul. Słowiańskiej.

ZOBACZ TAKŻE:

Buduj z nami rowerowy Gorzów

SPOŁECZNOŚĆ