fbpx

Podstawowe wyposażenie roweru

Prawidłowe wyposażenie roweru to podstawa bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Warunki dotyczące tego, w co powinien być wyposażony rower jest ujęte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

W co powinien być wyposażony rower?

Każdy rower obowiązkowo powinien być wyposażony:

  1. Z przodu – w co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte pozycyjne lub selektywne (inaczej mówiąc lampka przednia na baterie, akumulator lub dynamo, świecące światłem stałym lub migającym).
  2. Z tyłu – w co najmniej jedno światło tylne czerwone, odblaskowe oraz w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej (to oznacza, że rower musi posiadać zarówno odblask jak i lampkę świecącą światłem stałym lub migającym).
  3. W co najmniej jeden skutecznie działający hamulec.
  4. W dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Długość motocykla, motoroweru lub roweru oraz zespołu złożonego z motocykla, motoroweru lub roweru i przyczepy4,00 m.

Rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone:
1) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

2) z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
4) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
5) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Oświetlenie rowerowe

Często pojawiają się wątpliwości, dotyczącego tego czy jest obowiązek jazdy na rowerze z zamontowanymi i włączonymi światłami przez cały dzień czy tylko w nocy – nie ma obowiązku używania oświetlenia w dzień i w warunkach dobrej przejrzystości powietrza. Jedynym wymogiem jest posiadanie zamontowanego na stałe tylnego światła odblaskowego.

Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego, były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy.

Podobnie jak w przypadku roweru, także oświetlenie musi spełniać szereg wymogów:

  1. Światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m.
  2. Oświetlenie powinno być umieszczone nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni.
  3. Dopuszcza się stosowanie świateł migających.

Światła pojazdów powinny odpowiadać następującym warunkom:
1) światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m; w przypadku roweru i wózka rowerowego dopuszcza się migające światła pozycyjne;
2) powinny być umieszczone nie wyżej niż 900 mm i nie niżej niż 350 mm od powierzchni jezdni, a w przypadku roweru i wózka rowerowego nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni.

Oprócz wymienionego wyżej obowiązkowego wyposażenia, rower może zostać dodatkowo wyposażony w światła odblaskowe w kolorze żółtym, umieszczone na pedałach, kołach, czy też w paski odblaskowe na oponach.

Dopuszcza się umieszczanie świateł odblaskowych:
1) barwy żółtej samochodowej na pedałach roweru i motoroweru;
2) barwy białej – dodatkowo z przodu roweru i wózka rowerowego.

W rowerach, wózkach rowerowych i przyczepach rowerowych dopuszcza się:
1) odblaskowy pasek w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczony na obu bokach opony, albo
2) elementy odblaskowe w kształcie nieprzerwanego pierścienia, umieszczone na bocznych płaszczyznach kół tych pojazdów.